eng: accreditation body 

Definicja 

upoważniona jednostka, która prowadzi akredytację 1) 

Komentarz 

  • Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.6