eng: equal treatment 

Definicja 

traktowanie – w sytuacji porównywalnej – wyrobów lub procesów jednego dostawcy, w sposób nie mniej korzystny niż podobnych wyrobów lub procesów innego dostawcy 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.12