eng: quality 

Definicja 

stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania 1) 

Komentarz 

  • Termin „jakość” można stosować z przymiotnikami takimi jak niska, dobra lub doskonała. 
  • Inherentny” w odróżnieniu od „przypisany” oznacza istniejący w obiekcie. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.2