eng: stakeholder 

Definicja 

osoba lub organizacja, która może wpływać, na którą można wpływać lub które postrzegają siebie samych jako zależnych od podejmowanych decyzji lub działań 1) 

Komentarz 

  • Osoba podejmująca decyzję może być interesariuszem. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.2.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.13