eng: work instructions 

Definicja 

szczegółowy opis wykonywania i zapisywania zadań 1) 

Komentarz 

  • Instrukcje pracy mogą być udokumentowane lub nieudokumentowane. 
  • Instrukcjami mogą być np. szczegółowe opisy, karty przepływu, szablony, modele, notatki techniczne umieszczone na rysunkach, specyfikacje, instrukcje obsługi urządzeń, rysunki, video, listy kontrolne lub kombinacja wymienionych. Zaleca się, aby w instrukcjach roboczych opisywano materiały, wyposażenie i dokumentację, która ma być stosowana. Jeśli jest to istotne, instrukcje pracy zawierają kryteria przyjęcia. 

1) ISO/TR 10013:2001 pkt 3.1