eng: innovation 

Definicja 

nowy lub zmieniony obiekt realizujący lub redystrybuujący wartość 1) 

Komentarz 

  • Zazwyczaj zarządza się działaniami wynikającymi z innowacji. 
  • Innowacja zazwyczaj jest ważna ze względu na skutki z niej wynikające. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.15