eng: infrastructure 

Definicja 

[organizacja] system urządzeń, wyposażenia i usług niezbędny do działania organizacji 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.5.2