eng: 

Definicja 

wymaganie lub inne informacje dotyczące projektowania, realizacji, weryfikacji, działania wyrobu i jego utrzymania 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.8