eng: occupational health and safety (OH&S) 

Definicja 

stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy 1) 

Komentarz 

  • Źródło ryzyka może być materialne lub niematerialne. 

1) Guide 73:2009, definicja 3.5.1.2/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.16