eng: agreement group 

Definicja 

jednostki będące sygnatariuszami umowy, na której jest oparte porozumienie 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.10