eng: metrological function 

Definicja 

jednostka funkcjonalna ponosząca odpowiedzialność administracyjną i techniczną za określenie i wdrożenie systemu zarządzania pomiarami 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.9