eng: risk evaluation 

Definicja 

proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka w celu stwierdzenia, czy ryzyko i/lub jego wielkość są akceptowalne lub tolerowane 

Komentarz 

  • Ewaluacja ryzyka wspomaga podejmowanie decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.7.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.24