eng: technical expert 

Definicja 

[audit] osoba, która służy zespołowi audytującemu specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami 1) 

Komentarz 

  • Określona wiedza lub umiejętności specjalistyczne odnoszą się do organizacji, procesu lub działalności podlegających audytowaniu oraz do znajomości języka lub kultury. 
  • Ekspert techniczny nie działa w zespole audytującym jako audytor. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.16