eng: environmental performance 

Definicja 

możliwe do zmierzenia wyniki zarządzania przez organizację swoimi aspektami środowiskowymi 1) 

Komentarz 

  • W kontekście systemu zarządzania środowiskowego wyniki mogą być mierzone w odniesieniu do polityki środowiskowej organizacji, celów środowiskowych, zadań środowiskowych i innych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej. 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.10