eng: preventive action 

Definicja 

Działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej 1) 

Komentarz 

  • Może być więcej niż jedna przyczyna potencjalnej niezgodności. 
  • Działanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobieżenia ich wystąpieniu, podczas gdy działanie korygujące jest podejmowane w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu. 
  • Działania zapobiegawcze realizuje się w odniesieniu do potencjalnej niezgodności lub niepożądanej sytuacji w przyszłości. 
  • Należy opracować, wdrożyć i monitorować plany działania tak, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich niezgodności oraz wykorzystać te działania jako możliwość doskonalenia 2) 
  • Skuteczność działań zapobiegawczych wiąże się z potwierdzeniem wyeliminowania lub ograniczenia(np. poprzez stosowanie odpowiedniego nadzoru) potencjalnych niezgodności. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.1 
2) EN ISO/IEC 17025:2005 pkt 4.12.1