eng: audit evidence 

Definicja 

zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe do zweryfikowania 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.8