eng: objective evidence 

Definicja 

dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś 1) 

Komentarz 

  • Dowód obiektywny można uzyskać przez obserwację, pomiar (3.11.4), badanie lub innymi środkami. 
  • Dowody obiektywne na cele auditu obejmują zazwyczaj zapisy, stwierdzania faktów lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i są weryfikowalne. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.3