eng: access/ access to a system or scheme 

Definicja 

możliwość uzyskania przez wnioskującego oceny zgodności zgodnie z zasadami systemu lub programu 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.9