eng: supplier 

Definicja 

organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób lub usługę 1) 

Przykład 

Producent, dystrybutor, detalista lub sprzedający wyrób lub usługę. 

Komentarz 

  • Dostawca może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji. 
  • W sytuacji kontraktowej dostawca jest czasami nazywany „zleceniobiorcą”. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.5