eng: improvement 

Definicja 

działanie mające na celu zwiększenie efektów działania 1) 

Komentarz 

  • Działanie może być powtarzające się lub jednorazowe. 

1) EN ISO 9001:2015 pkt 3.1.3