eng: quality improvement 

Definicja 

część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań jakościowych 1) 

Komentarz 

  • Wymagania jakościowe mogą odnosić się do zagadnień takich jak skuteczność, efektywność lub identyfikowalność. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.8