eng: approval 

Definicja 

pozwolenie na wprowadzenie na rynek wyrobu lub procesu albo na stosowanie ich do określonych celów lub w określonych warunkach 1) 

Komentarz 

  • Dopuszczenie może być oparte na spełnieniu wyspecyfikowanych wymagań lub zrealizowaniu wyspecyfikowanych procedur 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.1