eng: document 

Definicja 

informacja oraz nośnik na jakim jest zawarta 1) 

Przykład 

Zapis, specyfikacja, dokument procedury, rysunek, raport, norma. 

Komentarz 

  • Nośnikiem może być papier, dysk komputerowy magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia lub próbka wzorcowa, albo kombinacja powyższych. 
  • Zbiór dokumentów, na przykład specyfikacje i zapisy, często nazywa się „dokumentacją”. 
  • Niektóre wymagania (np. wymagania dotyczące czytelności) dotyczą wszystkich rodzajów dokumentów, jakkolwiek inne mogą być wymagania dotyczące specyfikacji (np. wymaganie dotyczące nadzorowania nowelizacji) i zapisów (np. wymaganie dotyczące wyszukiwania). 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.5