eng: 

Definicja 

właściwość osoby mającej wpływ na rozważany obiekt 1) 

Komentarz 

  • Właściwości mogą być fizyczne, poznawcze lub społeczne. 
  • Czynnik ludzki może mieć znaczący wpływ na system zarządzania. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.10.3