eng: continual improvement 

Definicja 

  • powtarzające się działanie mające na celu poprawę efektów działania 1)  
  • powtarzający się proces usprawniania systemu zarządzania środowiskowego, który ma na celu uzyskanie ogólnych efektów działalności środowiskowej, zgodnie z polityką środowiskowej organizacji 2) 

Komentarz 

  • Proces ustalania celów i odnajdywania możliwości doskonalenia jest ciągłym procesem poprzez wykorzystanie ustaleń z auditu i wniosków z audytu, analizę danych, zarządzanie, przeglądy lub inne środki i zwykle prowadzi do działań korygujących lub zapobiegawczych. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana poprzez dodanie Uwagi 1 do hasła. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.2 
2) EN ISO 14001:2004 pkt 3.2