eng: certification 

Definicja 

atestacja przez stronę trzecią w odniesieniu do wyrobów, procesów, systemów lub osób 1) 

Komentarz 

  • Certyfikacja systemu zarządzania jest czasami nazywana również rejestracją. 
  • Certyfikacja ma zastosowanie do wszystkich przedmiotów oceny zgodności z wyjątkiem samych jednostek oceniających zgodność, do których ma zastosowanie akredytacja. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 5.5