eng: english term 

Definicja 

wynik do osiągnięcia 1) 

Komentarz 

  • Cel może być strategiczny, taktyczny lub operacyjny. 
  • Cele mogą odnosić się do różnych dziedzin (takich jak finanse, zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko) i mogą mieć zastosowanie na różnych poziomach (takich jak: poziom strategiczny, cała organizacja, projekt, wyrób i proces). 
  • Cel może być wyrażony w różny sposób, np. jako zamierzony wynik, cel ogólny, kryterium operacyjne, cel jakościowy lub przez użycie innych słów o podobnym znaczeniu. 
  • W kontekście systemu zarządzania jakością, cele jakościowe są ustalane przez organizację, spójne z polityką jakości, do osiągnięcia określonych rezultatów. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.1