eng: environmental objective 

Definicja 

ogólny cel środowiskowy, spójny z polityką środowiskową, który organizacja ustala sobie do osiągnięcia 1) 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.2.6