impartiality 

Definicja 

zachowanie obiektywności 1) 

Komentarz 

  • Obiektywność oznacza brak konfliktów interesów lub ich rozwiązanie w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na późniejsze działania laboratorium (3.6). 
  • Do innych terminów użytecznych do określania zasady bezstronności należą: „brak konfliktu interesów”, „brak uprzedzeń”, „brak negatywnego nastawienia”, „neutralność”, „rzetelność”, „otwartość”, „brak stronniczości”, „brak powiązań”, „zachowywanie wyważonego podejścia”. 

1) EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.1