eng: occupational health and safety (OH&S) 

Definicja 

stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.2