You are currently viewing Środowisko na szóstkę – sześć korzyści płynących z wdrożenia i utrzymania systemu ISO 14001:2015.

Środowisko na szóstkę – sześć korzyści płynących z wdrożenia i utrzymania systemu ISO 14001:2015.

Konieczność ochrony środowiska powoli przebija się do szerszej świadomości. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że model nieograniczonego rozwoju, pociągający za sobą coraz większe zużycie kurczących się zasobów jest bliski załamania. Na różnych polach naszego działania – jako konsumenci, wrzucający codziennie zakupy do koszyka w markecie, jako pracownicy, czy przedsiębiorcy musimy zacząć uwzględniać aspekt środowiskowy w naszych decyzjach. Norma ISO 14001:2015 jest jednym z instrumentów budowania zachowań i świadomości środowiskowej na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. Jej dobre wdrożenie i konsekwentne utrzymywanie przyniesie środowisku i przedsiębiorstwu szereg korzyści.

1. Zmniejszenie uciążliwości środowiskowej
Wzrost uciążliwości środowiskowej przedsiębiorstw spowodowany jest pominięciem aspektów środowiskowych przy planowaniu, prowadzeniu i rozwoju biznesu. Norma ISO 14001:2015 wymaga od przedsiębiorstwa przede wszystkim rzetelnego zidentyfikowania wszystkich aspektów oddziaływania na środowisko, a następnie ich oceny i wyznaczenia tzw. aspektów znaczących, które są podstawą do wyznaczenia celów środowiskowych, czyli konkretnych, zaplanowanych i kontrolowanych działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

2. Zgodność z wymaganiami prawnymi
Mechanizm oceny zgodności z wymaganiami prawnymi, który proponuje norma ISO 14001:2015, pomaga wyeliminować narażenie na sankcje ze stron urzędów kontrolujących (np. WIOŚ, Urząd Marszałkowski). Z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany w prawie dotyczącym środowiska, bardzo łatwo przeoczyć pewne obowiązki. Kary finansowe mogą sięgać nawet 1 000 000 zł.

3. Przygotowanie organizacji na sytuacje awaryjne
Sytuacje awaryjne w przedsiębiorstwach zdarzają się w wielu obszarach. Norma daje wskazówki jak prawidłowo je zidentyfikować i przygotować się na ich wystąpienie. Dzięki tym działaniom nie tylko chronimy część środowiska naturalnego (glebę, wody podziemne i powierzchniowe oraz atmosferę), ale zmniejszymy ryzyko otrzymania kary finansowej od organów interwencyjnych.

4. Wzrost świadomości środowiskowej
Proces wdrożenie i utrzymania normy ISO 14001:2015 angażuje szereg osób współtworzących przedsiębiorstwo, począwszy od zarządu poprzez kierownictwo, zwłaszcza w obszarze produkcji i utrzymania ruchu, aż po pracowników najniższego szczebla. Wynikiem tych wspólnych działań, oprócz funkcjonowania systemu, jest niewątpliwie znaczny wzrost świadomości środowiskowej każdej z tych osób.

5. Aspekt środowiskowy w cyklu życia produktu/wyrobu
Wdrożenie normy ISO 14001 każe nam uwzględniać wpływ na środowisko nie tylko na etapie wytworzenia, ale również w całym cyklu życia produktu (LCA) począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji. Dzięki takiemu ujęciu już na etapie projektowania wyrobu można podjąć decyzje zmniejszające jego uciążliwość.  

6. Doskonalenie poprzez cykliczne audyty
Cykliczne audyty wewnętrzne prowadzone przez wykwalifikowanych audytorów wnoszą do organizacji nowe pomysły oraz identyfikują obszary, w których występują problemy  środowiskowe. Dzięki rzetelnej ocenie oraz systematycznej poprawie wszystkie powyżej wymienione korzyści są coraz bardziej widoczne – przedsiębiorstwo może mieć satysfakcję, że zarządza środowiskiem na szóstkę!

 Konsultant systemów zarządzania, specjalista ds. BHP i środowiska, ekspert w obszarze wymagań prawnych w zakresie BHP i środowiska. Audytor systemów zgodnych z ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, absolwent Państwowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.