You are currently viewing ISO:9001:2015 -System zarządzania jakością. Kluczowe korzyści z wdrożenia dla małych i średnich firm.

ISO:9001:2015 -System zarządzania jakością. Kluczowe korzyści z wdrożenia dla małych i średnich firm.

Spełnianie rożnych standardów ISO, często jest mylnie kojarzone jako luksus, albo co gorszę jako negatywna konsekwencja funkcjonowania firmy w świecie wielkiego biznesu. Ten sposób myślenia wynika, z upatrywania się w standardach i normach wymagań, których zyskiem ze spełnienia jest tylko i wyłącznie otrzymanie certyfikatu. W tym wpisie chciałbym wypunktować, moim zdaniem, podstawowe 10 korzyści jakie mały biznes może zyskać wdrażając wymagania normy ISO:9001:2015.

  1. Zmniejszenie ilość reklamacji → Często w małych firmach brakuje czasu na przeanalizowanie jak dużo tych reklamacji w firmie jest i ile one nas kosztują. Nie mówiąc o stratach wizerunkowych. Nie prowadząc bieżących zapisów z reklamacji i bez prowadzenia cyklicznej analizy przyczyn ich wystąpienia sami spychamy się do narożnika jako firma garażowa.

  2. Uporządkowanie zakresów obowiązku → Kto prowadził mały biznes rozumiem model gdzie właściwe każdy uczestniczy we wszystkim a obowiązki i uprawniania zmieniają się na bieżąco z tygodnia na tydzień w zależności od potrzeb. Póki firma jest mała nie jest to dużym problemem. Jednak z czasem gdy firma się rozrasta konieczne staje uporządkowanie obowiązków.

  3. Wprowadzenie podejścia procesowego → Ujęcie procesowe umożliwia spojrzenie na organizacje w sposób holistyczny. Gdzie widać następstwo czynności oraz skuteczność działania naszej firmy na rożnych etapach.

  4. Zbudowanie podstaw strategi → Wiele razy podczas wdrożenia dowiadywałem, się że firma nie ma żadnych celi ani strategi działania. Rzecz jasna strategia jest często w głowie szefa lecz zazwyczaj okazywało się, że jest ona tylko bardzo mglistą koncepcją bez szerszej perspektywy czasowej. Norma nakłada na nas obowiązek stworzenia wizji do czego jako firma chcemy dążyć i jaką dragą zamierzamy iść by te założenia osiągnąć.

  5. Rozwój personelu → Szkolenia często są zaniedbywane w firmie. Nie mam tu tylko na myśli drogich szkoleń w których udział wymaga dnia delegacji, choć czasem warto i w takie szkolenie zainwestować. Lecz bardziej myślę o dzieleniu się wiedzą wywnętrz organizacji. Szkolenie kontrolera jakości dla pracowników na produkcji o najczystszych błędach wykrywanych przez kontrolę nie kosztuje dużo a bywa naprawdę pomocne.

  6. Nadzór nad parkiem maszynowym → Zastosowanie nadzoru nad zasobami technicznymi pozwala maksymalizować efektywność używanych maszyn oraz zmniejszenie ich awaryjność.

  7. Odpowiadanie na potrzeby klienta → Cykliczna analiza satysfakcji klienta wymagana przez normę dostarcza cały szereg informacji o możliwość doskonalenia się naszej firmy jak i również często sugeruje nam nowe ciekawe perspektyw do dalszego rozwoju.

  8. Wprowadzenie nadzoru nad wymaganiami prawnymi → Mały przedsiębiorca ma nadzieję że jakoś przemknie się przez zaciskająca się pętle wymagań prawnych nakładanych na firmę. Dobrze wdrożony system ISO pomaga znajdować i eliminować obszary, w których firm postępuje nie do końca zgodnie z prawem, albo po prostu nie dopełnia jakiegoś obowiązku bo nim nie wie.

  9. Otwarcie drzwi na dużych klientów biznesowych → Tak długo jak nasze przedsiębiorstwo bazuje tylko na klientach indywidualnych nie ma aż tak dużego znaczenia czy mamy wdrożony ten czy inny system, klient chce dostać zamówiony produkt i tyle. Jednak w przypadku klientów B to B wdrożony system jest dla naszego przyszłego biznesowego klienta gwarantem, że tematy jakości są w naszej organizacji traktowane poważnie.

  10. Audytowanie i szukanie stratAudyt wewnętrzny jest bardzo dobrym narzędziem. Osoba z zewnątrz danego procesu patrzy na działania wykonywane w firmie szukając razem z audytowanym potencjalnych miejsc do poprawienia funkcjonowania firmy. Dobry audyt ISO:9001 zawsze zostawia jakieś uwagi do funkcjonowania firmy. Na tym polega ciągłe doskonalenie.

O autorze: Konsultant i audytor specjalizujący się w systemach zarządzania jakością i inżynierii systemów produkcyjnych. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomi PG. Jego zainteresowania obejmują również metodykę Lean, Teorię Ograniczeń oraz psychologiczne podstawy zachowań.