eng: designation 

Definicja 

rządowe upoważnienie jednostki oceniającej zgodność do wykonywania wyspecyfikowanych działań związanych z oceną zgodności 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.2