eng: auditee 

Definicja 

organizacja, która jest audytowana 1) 

Komentarz 

  • Audytowanym może być dowolny podmiot w zakresie od zakresu audytu np. Dział, Sekcja, Stanowisko 

1) N ISO 9000:2015 pkt 3.13.12