eng: auditor 

Definicja 

osoba przeprowadzająca audit 1) 

Komentarz 

  • Kompetencje audytora mogą objąć: 
  • zadeklarowaną wiedzę w obszarze audytowanym; 
  • udokumentowane szkolenie w zakresie wymagań normy i technik audytowych; 
  • doświadczenie w prowadzeniu audytu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.15