eng: 

Definicja 

audyt przeprowadzany u jednego audytowanego przez dwie lub więcej organizacji audytujących 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.3