eng: 

Definicja 

audyt dwóch lub więcej systemów zarządzania przeprowadzany jednocześnie u jednego audytowanego 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.2