eng: attestation 

Definicja 

wystawienie oświadczenia opartego na decyzji poprzedzonej przeglądem (5.1), że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wykazane 1) 

Komentarz 

  • Oświadczenie, określane w niniejszej normie międzynarodowej jako „oświadczenie o zgodności”, wyraża zapewnienie, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania. Takie zapewnienie samo w sobie nie daje gwarancji kontraktowych lub innych gwarancji prawnych. 
  • Działania atestacyjne wykonywane przez stronę pierwszą i trzecią są wyróżnione za pomocą terminów: deklaracja, certyfikacja i akredytacja. Dla atestacji wykonywanej przez stronę drugą nie ma specjalnego terminu. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 5.2