eng: environmental aspect 

Definicja 

element działań organizacji, lub jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem 1) 

Komentarz 

  • Aspekt środowiskowy może powodować wpływ(-y) na środowisko. Znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który ma lub może mieć jeden lub więcej znaczących wpływów na środowisko. 
  • Znaczące aspekty środowiskowe są określane przez organizacje przy użyciu jednego kryterium lub większej liczby kryteriów. 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.2.2