eng: 

Definicja 

[zadowolenie klienta] osoba wskazana przez rozjemcę do udzielenia pomocy stronom w rozstrzygnięciu sporu 1) 

Przykład 

Pracownicy, wolontariusze, personel związany umową. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.1.6