eng: risk analysis 

Definicja 

proces dążący do poznania charakteru ryzyka oraz określenia poziomu ryzyka 1) 

Komentarz 

  • Analiza ryzyka stanowi podstawę do ewaluacji ryzyka oraz podejmowania decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem. 
  • Analiza ryzyka zawiera estymację ryzyka. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.6.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.21