eng: accreditation 

Definicja 

atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność (2.5), służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 5.6