eng: acceptance/ acceptance of conformity assessment results 

Definicja 

wykorzystanie wyniku oceny zgodności przedstawionego przez inną osobę lub jednostkę 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.6