Projektowanie systemów zarządzania

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, wiele przedsiębiorstw ma problemy z uporządkowaniem informacji zarządczej. Staje się to szczególnie ważne w kluczowym obszarze, jakim jest jakość wyrobów i usług. Aby skutecznie zarządzać jakością i przeciwdziałać reklamacjom, przedsiębiorstwo potrzebuje klarownego systemu, który identyfikuje aspekty jakościowe we wszystkich obszarach, określa wymagania oraz metody kontroli ich spełnienia, skutecznie komunikuje je w organizacji oraz wdraża mechanizmy analizy i doskonalenia. Tworzenie takich właśnie systemów jest naszą główną specjalizacją.

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością:

 1. Analiza potrzeb i problemów przedsiębiorstwa w obszarze jakości.
 2. Powołanie zespołu ds. zarządzania jakością, określenie zakresu, celu i harmonogramu projektu.
 3. Projektowanie i wdrażanie systemu w toku krótkich spotkań z zespołem projektowym:
  1.  dokumentowanie ustaleń w formie diagramów, procedur, instrukcji, rozwiązań
   bazodanowych, itp., w oparciu o aplikację ISOWiki w obszarach objętych systemem, a
   następnie wdrażanie tych ustaleń do stosowania przez pracowników,
  2. implementacja Bazy Eliminacji Zagrożeń służącej dokumentowaniu problemów,
   reklamacji i niezgodności,
  3. szkolenia i instruktaże dla pracowników.
 4. Ocena wdrożenia i doskonalenie systemu:
  1.  ocena stopnia wdrożenia systemu w poszczególnych obszarach w toku kontroli i audytów
   wewnętrznych,
  2. podsumowanie rezultatów wdrożenia na przeglądzie zarządzania,
  3. doskonalenie systemu dzięki systematycznemu rozwiązywaniu stwierdzonych w toku
   audytu i kontroli niezgodności zarejestrowanych w Bazie Eliminacji Zagrożeń.

Oprócz systemów zarządzania jakością zajmujemy się również systemami zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji. Przygotowujemy również przedsiębiorstwa do certyfikacji na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 45001, ISO 27001 i FSC przez jednostki certyfikujące.