Wdrożenia systemów zarządzania.

Prowadzimy kompleksowe projekty wdrożeniowe systemów zarządzania w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa oraz jakości w laboratorium na bazie norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 45001, ISO 27001 i FSC. W zarządzaniu jakością stosujemy SPC, MSA, FMEA, APQP.

Proces wdrożenia systemu zarządzania:

  1. Przygotowanie szablonu serwisu dokumentacji systemu zarządzania w DokuWiki pod adresem: firma.isowiki.eu.
  2. Szkolenie dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu, dotyczące wymagań planowanych do wdrożenia norm i standardów oraz stosowanych przy wdrożeniu metod i technologii.
  3. Projektowanie i wdrażanie systemu.
    – Dokumentowanie ustaleń w formie polityk, procedur, instrukcji, rozwiązań bazodanowych, itp., w oparciu o DokuWiki w obszarach objętych systemem, a następnie wdrażanie tych ustaleń do stosowania przez pracowników.
    – Implementacja Bazy Eliminacji Zagrożeń służącej rozwiązywaniu problemów i niezgodności.
  4. Ocena wdrożenia.
    Audyt wewnętrzny oraz przegląd zarządzania, w toku których oceniany jest stopień wdrożenia systemu w poszczególnych obszarach oraz podsumowane zostają rezultaty wdrożenia. Stwierdzone w trakcie audytu oraz przeglądu niezgodności i ryzyka są nadzorowane i rozwiązywane w oparciu o Bazę Eliminacji Zagrożeń.