Nadzór nad systemami zarządzania

Certyfikacja to dopiero początek drogi prowadzącej firmę na wyższy poziom funkcjonowania.  Aby rezultaty wdrożenia były trwałe, niezbędny jest stały nadzór nad ich przestrzeganiem oraz dostosowywanie stosowanych technik i narzędzi do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego po zakończeniu wdrożenia często świadczymy dla firm usługi w zakresie nadzoru nad systemem, stając się outsourcingowym działem QMS. W ramach tej usługi odpowiadamy za audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, postępowanie z niezgodnościami i reklamacjami, reprezentuje firmę na audytach klienckich i sprawdzających, koordynujemy bieżące spotkania, które mają na celu poprawę funkcjonowania systemu i osiągniecie zamierzonych celów. Firma zyskuje dynamicznie działający system i doradztwo ekspertów na wyciągnięcie ręki.