Audyt

Prowadzimy audyty pod kątem spełniania wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025, ISO 27001, FSC lub innych kryteriów, np. określonych przez klienta. Przedstawiony w raporcie wynik audytu wskaże konkretne problemy wynikające z niespełniania przyjętych kryteriów, zdiagnozuje zagrożenia i szanse w audytowanych obszarach, pozwoli określić kierunki i sposoby poprawy.