eng: conformity 

Definicja 

Spełnienie wymagania 1) 

Komentarz 

  • W języku angielskim synonimem jest słowo „conformance”, ale nie jest zalecane. W języku francuskim synonimem jest słowo „compliance”, ale nie jest zalecane. 
  • Może być związane z spełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta oraz innych zainteresowanych stron. 
  • Jako zgodność można potraktować tylko to, co faktycznie zostało stwierdzone, czyli poparte dowodem obiektywnym. 
  • Jeżeli nie ma dowodu z audytu – nie można ocenić zgodności. 
  • Dobrą praktyka jest wpisywanie wg następującego schematu: 
  • WYMAGANIE + OPIS + DOWÓD = ZGODNOŚĆ 
  • WYMAGANIE, której zgodność dotyczy 
  • OPIS – opis spełnionego wymagania 
  • DOWÓD – zapis, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów audytu i możliwe do zweryfikowania. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.11