eng: external supplier 

Definicja 

dostawca, który nie jest częścią organizacji 1) 

Przykład 

Producent, dystrybutor, detalista lub sprzedający wyrób lub usługę. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.6