eng: suspension 

Definicja 

czasowe unieważnienie oświadczenia o zgodności dla całego wyspecyfikowanego zakresu atestacji lub jego części 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 6.2