eng: english term 

Definicja 

planowanie, organizowanie, monitorowanie, nadzorowanie i raportowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich uczestników do osiągnięcia celów projektu 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.12